Održavanje Magistralnih Cesta

LOT 1

Rad-Putevi, Mehmeda Šakira Kurtćehaića, 77000 Bihać

T: +387 37 351 325. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-5 111,894 Gr.H.-Izačić-Bihać-Bos.Petrovac-Ključ-Gr.Ent
M-11 8,526 Ripač-Užljebić (Gr.Hrv.)
M-14 11,666 Bihać-Srbljani
M-14. 2 26,337 Bosanski Petrovac-Pasjak-Drvar
M-15 43,702 Prijedor (gr. entiteta) - Sanski Most -Kamičak – Ključ (makadam 16,358 km)
M-15 5,601 Kamičak - Gornji Kamičak

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 1 : 207,726 km


LOT 2

Kov-Grad, Mrazovac 326, 77 245 Bužim

T: +387 37 423 320. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-4.2 49,460 gr. Hrvatske (Maljevac) – Skokovi-Srbljani
M-4.2 1,883 obilaznica V. Kladuša
M-14 37,538 Srbljani - Bosanska Krupa -Bos. Otoka - Novi Grad (granica entiteta)
M-14.2 52,642 Bos.Krupa-Krnjeuša-Bos.Petrovac (makad. 32,974 km.)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 2: 141,523 km


LOT 3

Konzorcij: Jata group Srebrenik i HIH Živinice, Potpeć bb 75 350, Srebrenik

T: +387 35 651 498. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-1.8 40,849 (gr. ent)-Arizona(gr.distr.) i (gr. distr.)-Srebrenik-Šićki Brod
M-1.8 19,680 Ormanica-Gradačac-Slatina-Šamac (gr.ent)
M-4 67,120 Donja Orahovica-(petlja Šićki Brod)-Tuzla-Kalesija- Memići (gr. ent)
M-14.1 13,021 (gr. ent)-Gradačac-(gr. ent)
M-18 84,380 (gr. ent)Banj Brdo-Simin Han i Šićki Brod-Kladanj-Olovo+(tunel Karaula)
M-19.2 11,867 Vitalj-(gr.ent)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 3: 236,917 km


LOT 4

Dobojputevi, Usorska 130, 74 203 Matuzići

T: +387 32 691-474. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-4 16,418 Teslić (gr. entiteta) - Karuše
M-4 22,044 Doboj (gr. entiteta) - Donja Orahovica
M-17 95,665 Doboj (gr. entiteta) –Karuše- Ozimica - Nemila (Topčić Polje) Lašva - Bilješevo
M-5 5,217 Kaonik-Lašva

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 4: 139,444 km


LOT 5

Rudnici Gipsa, 770 Slavne Brdske brigade bb 70 220 Donji Vakuf

T: +387 30 206 885.

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-5 80,817 Rogolji (gr. entiteta) - Jajce Jug -Donji Vakuf - Turbe- Nević Polje
M-16 50,859 Crna Rijeka ( gr. entiteta) - Jajce Jug 19,064
M-16 50,859 Donji Vakuf - Bugojno1 -Bugojno2 - Kupres (tunel)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 5 : 131,676 km


LOT 6

Goraždeputevi, 22.Maja bb,73 102 Goražde

T: +387 38 221 147. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-5 13,998 Podgrab (gr. entiteta)- Prača-Hrenovica (gr. ent.), makadam 4,406 km
M-18 6,016 Bogatići (gr. entiteta) – Trnovo1 - Trnovo(gr. entiteta)
M-18.1 46,281 Ustikolina - Grebak - Delijaš - Trnovo (makadam.5.8 km)
M-20 27,040 Foča (gr. entiteta) - Ustikolina -Goražde – Ustiprača (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 6: 93,335 km


LOT 7

Putevi Mostar, Tekija bb, 88 000 Mostar

T: +387 36 577 910.

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-6.1 2,297 Široki Brijeg - Mostar (Bulevar)
M-6.1 21,790 Gnojnice – Nevesinje (gr. entiteta)
M-16.2 30,075 Prozor - Jablanica
M-17 72,376 Konjic - Jablanica 1 Potoci - Mostar (centar) - Gnojnice

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 7: 126,538 km


LOT 8

Sarajevoputevi, Mustajbega Fadilpašića 17 71 000 Sarajevo

T: +387 33 667 499.

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-5 7,892 A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta (gr. entiteta)
M-5 8,625 Jošanica - Stup
M-5 1,760 Šeherćehajin Most - Korija
M-5 0,319 Stup - krak ka Ilidži
M-5 7,985 Gromiljak - Blažuj (km 16,00 - km 23,985)
M-17 4,350 Stup (Ilidža)– Blažuj (Pak centar)
M-17 42,652 Blažuj - Tarčin- Konjic
M-18 50,613 Olovo - Semizovac- Koševsko Brdo
M-18 3,661 Stup – Trnovo 1 (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 8: 127,856 km


LOT 9

Ceste Mostar - T.I. Orašje, Filipovići 51, 76 277 Bok, Orašje

T: +387 31 773 101. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-1.8 7,992 Gr.Hrv.-Orašje-Lepnica(Gr.Entiteta)
M-14.1 24,664 Brod (gr. entiteta) - Svilaj- Vukosavlje (gr. entiteta)
M-14.2 31,470 Orašje-Domaljevac-Šamac(gr. ent) i Šamac (gr. ent.)-Prud-Odžak

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 9: 64,126 km


LOT 10

Ceste Mostar - T.I. Kiseljak, Josipa Bana Jelačića bb, 71 250 Kiseljak

T: +387 30 879 754. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-5 57,991 Nević Polje - Kaonik- Gromiljak– Blažuj (km 0,00 do km 16,00)
M-16.2 39,509 Bugojno - Gornji Vakuf (Uskoplje) - Prozor
M-16.4 38,618 Bugojno - Nević Polje

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 10: 136,118 km


LOT 11

Ceste Mostar - T.I. Livno, Begovača bb, 80 101 Livno

T: +387 34 242 483. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-6.1 158,025 Granica Hrvatske (Kaldrma) - Bosansko Grahovo -Priluka – Livno 4 -Karlov Han - KoloPosušje (Studena Vrila) ( mak. 10,80 km.)
M-14.2 15,725 Drvar - Resanovci
M-14.2 17,630 Bosansko Grahovo – granica Hrvatske (Strmica)
M-15 52,403 Gr. entiteta (Mliništa) - Glavica- Priluka
M-15 43,240 Livno - Šujica- Kolo
M-16 23,771 Bugojno2 (tunel) – Kupres 1- Šujica
M-16 32,816 Livno - Renjići- granica Hrvatske (Kamensko)
M-16.3 2,935 Renjići - granica Hrvatske (Prisika)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 11: 346,545 km


LOT 12

Ceste Mostar - T.I. Mostar, polje bb, 88 000 Mostar.

T: +387 36 351 248.

Ceste Mostar - T.I. Grude, Dolac bb, 88 347 Ružići, Grude.

T: +387 39 674 401. Web stranica

Oznaka ceste Dužina km Cestovna relacija
M-2 9,258 gr. Hrvatske-Neum-gr. Hrvatske
M-6 85,004 gr. Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr. ent.
M-6.1 61,347 Studena vrila-Posušje-Široki Brijeg-Mostar
M-15 3,111 Posušje-Kutleše (gr. Hrvatske)
M-17 38,582 Gnojnice-Čapljina-Doljani(gr. Hrvatske)
M-17.3 71,721 Buna-Masline i Stolac-Hutovo-Neum
M-17.4 41,350 Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm (granica Hrvatske)
M-20 8,490 gr. Hrvatske-Duži-gr. ent.

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 12: 318,863 km